Kostenplaatje blindengeleidehonden in Vlaanderen

Kostenplaatje blindengeleidehonden in VlaanderenDat een geleidehond figuurlijk kostbaar is, is door iedereen wel geweten. Hij zorgt namelijk voor de veiligheid, zelfstandigheid en mobiliteit van de blinde of slechtziende baas. Het letterlijk kostenplaatje van de hond is echter ook een belangrijk gegeven dat door velen niet gekend is. Heel wat mensen vermoeden namelijk dat een blinde of slechtziende persoon zelf zijn hond moet bekostigen. Dit is echter niet waar.

Een afgestudeerde blindengeleidehond kost anno juli 2020 gemiddeld 25 000 EUR. Dit is afhankelijk van vereniging tot vereniging, alsook van hond tot hond. Er kan nauwelijks een “exact” bedrag op gekleefd worden omdat elke hond een andere trainingsduur heeft, weinig of redelijk wat gezondheidsproblemen kan hebben tijdens de opleiding, …

Wat zit er onder andere in deze prijs?

 • afbetaling of huur van gebouw(en)
 • de spulletjes die de geleidehondgebruiker in spé meekrijgt bij de gezamenlijke opleiding
 • kweek/aankoop pups
 • levenslange nazorg van de geleidehondgebruiker
 • lonen werknemers
 • medische keuringen, castratie/sterilisatie en andere dierenartskosten
 • onderhoud kennels
 • pleeggezinnen
 • rollend materieel
 • verplaatsingskosten
 • voeding – verzorging

Nazorg

Nazorg houdt in dat een geleidehondgebruiker elk jaar een bezoek krijgt van de instructeur. Via een gesprek en een wandeling wordt gekeken hoe en of de hond nog gaarne werkt. Tevens neemt de instructeur de omgang van de gebruiker met de hond en de onderlinge band onder de loep. Verder komt de school indien nodig extra langs wanneer de woon- of werkomstandigheden van de baas ingrijpend veranderen, of als de hond en/of gebruiker nieuwe routes/gewoontes moeten aanleren. Het spreekt voor zich dat een geleidehondenschool ook steeds beschikbaar is om bij problemen of vragen langs te komen. Al deze bezoeken zijn eveneesn in de nazorgkosten inbegrepen. Nazorg gebeurt steeds door een instructeur, en meestal ook door de persoon die de hond heeft opgeleid / afgeleverd. Gemiddeld spenderen de instructeurs hieraan minimum een halve dag per geleidehondgebruiker, maar alles is afhankelijk van de situatie.

Personeelskosten

Uiteraard spelen ook personeelskosten een belangrijke rol in de prijsbepaling. De meeste instructeurs werken in loonverband en hebben een (lange) opleiding genoten (in het buitenland) om geleidehonden op te kunnen leiden. Daarnaast heeft de geleidehondenschool vaak ook andere medewerkers in dienst voor het proper houden van de kennels, het verzorgen van de administratie, het geven van mobiliteitslessen aan aspirant-geleidehondgebruikers, …

Betaling door geleidehondgebruiker

Voorwaarden tegemoetkoming van VAPH

Gelukkig hoeft de blinde/slechtziende helemaal niets of slechts een klein symbolisch bedrag te betalen (zoals 1 EUR) voor zijn geleidehond wanneer hij zijn hond krijgt van een geattesteerde geleidehondenschool. Hierbij verstrekt de Cel Machtiging Assistentiehonden, een overheidsorganisatie, een titel en certificaat aan een geleidehondenschool die hiervoor op na diverse onderzoeken erkend (gemachtigd, geattesteerd) is. Een gemachtigde geleidehondenschool is soort kwaliteitskenmerk van de school. Deze is door de Cel Machtiging Assistentiehonden gescreend op diverse kwaliteitscriteria. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een andere overheidsorganisatie, keurt de aanvraag van een blindengeleidehond goed. Dit doen ze uitsluitend voor een blindengeleidehond die is opgeleid door een gemachtigde geleidehondenschool. Het VAPH keert anno juni 2020 13.169,49 EUR uit aan de geleidehondenschool en dit voor:

 • een blindengeleidehond die is opgeleid door een gemachtigde geleidehondenschool
 • een geleidehondgebruiker die een goedgekeurde aanvraag heeft gekregen van het VAPH
 • een geleidehond die uiteraard de eindmeet heeft gehaald.

Geen tegemoetkoming van VAPH

Concreet betekent het dat de geleidehondenschool geen tegemoetkoming krijgt voor:

 • mensen die na hun 65ste blind/slechtziend zijn geworden, kunnen geen aanspraak meer doen bij het VAPH maar zij kunnen WEL een geleidehond krijgen bij een geleidehondenschool, alleen krijgt de school daar dus geen geld voor vanuit de overheid (het VAPH).
 • honden die afgekeurd worden tijdens hun opleidingstraject (soms zijn deze al bijna 2 jaar oud en zit er dus al bijna 2 jaar werk/energie en geld in zo’n hond).

Ook betaalt het VAPH geen tegemoetkoming uit aan een blindengeleidehond die is opgeleid door een niet-gemachtigde geleidehondenschool. Het verdient bijgevolg de aanbeveling om steeds voor de aanvraag van een blindengeleidehond te kijken of deze school gemachtigd is. Niet alleen mag de visueel gehandicapte persoon later in principe niet binnen in een winkel of mag hij geweigerd worden in een restaurant, ook moet hij in veel gevallen ook zelf een groot gedeelte of het volledige bedrag van de opleiding betalen aan de geleidehondenschool.

Hoe zamelt een Vlaamse geleidehondenschool geld in?

Het is bij een erkende geleidehondenschool zeker niet de bedoeling dat een blinde of slechtziende persoon zelf geld bij elkaar gaat sprokkelen om zijn geleidehond te kunnen betalen. Dit is de taak van de geleidehondenschool. Uiteraard kan een (aspirant-)geleidehondgebruiker wel een actie op touw zetten om geld in het laatje te brengen. De Vlaamse geleidehondenschool kan op verschillende manieren aan het budget komen om een geleidehond op te leiden, bijvoorbeeld via een verkoops- en infostand op beurzen, evenementen etc., maar ook eetfestijnen, wandelingen en de erg bekende dopjesactie kunnen van grote betekenis zijn voor de geleidehondenschool. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw uit Tongeren is in 2005 met deze actie gestart (www.dopjesactie.be en www.geleidehond.be); inmiddels is ook Vrienden der Blinden uit Koksijde met deze actie begonnen: http://vriendenderblinden.be/category/steunen/dopjesactie/. Ook via legaten en giften door particulieren en bedrijven kan de geleidehondenschool verder met zijn werking.

Lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ter controle invullen: *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.