Vision 2020

/ Home / Home / Vision 2020

Vision 2020

Vision 2020 logoDe achtergrond

De aanleiding voor het opzetten van VISION 2020: The Right to Sight was de sterke stijging van het aantal blinden wereldwijd in de jaren 80 en 90. Door de vergrijzing, die nu ook in ontwikkelingslanden optreedt, zou deze toename in het begin van deze eeuw nog veel sneller verlopen.
Volgens de meest recente schatting van de WHO waren er in 2002 wereldwijd 37 miljoen blinden en 124 miljoen slechtzienden. 90% van alle blinden in de wereld leven in ontwikkelingslanden.
Het goede nieuws is dat bij meer dan 80% van al deze blinden hun handicap op een goedekope en effectieve manier behandeld of voorkomen kan worden.

Tijdens de 56e World Health Assembly in mei 2003 werd een VISION 2020 resolutie aangenomen, waarin alle lidstaten van de WHO besloten hebben een nationaal VISION 2020 actieplan op te stellen en uit te voeren. Ook Nederland heeft deze resolutie ondertekend.

De stichting VISION 2020 Netherlands is in maart 2003 opgericht als onderdeel van dit wereldwijde initiatief.

Hoewel Nederland een rijk land is met een goede gezondheidszorg komt ook hier vermijdbare blindheid en slechtziendheid voor. Van de naar schatting 320.000 mensen met een visuele beperking is dit bij 180.000 van hen op een eenvoudige wijze te behandelen of te voorkomen.

Missie & Strategie

Missie

Onze missie is om vermijdbare blindheid en slechtziendheid vóór het jaar 2020 te elimineren in Nederland en, waar mogelijk, in ontwikkelingslanden.

(Dit artikel gaat verder onder het advertentieblok)

Strategie

Het aantal mensen met vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland kan alleen verminderd worden door een optimale inzet en samenwerking van de overheid, de verschillende beroepsgroepen, belangenverenigingen en zorgorganisaties in de oogzorgsector, de zorgverzekeraars en de gemeenschap.

Strategie 1

Onderzoek en publicaties om de omvang en oorzaken van blindheid en slechtziendheid in Nederland en in ontwikkelingslanden in kaart te brengen. Bewustwording van de problematiek van vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland en in ontwikkelingslanden

Strategie 2

Bevorderen van coördinatie en samenwerking in de oogzorg in Nederland en in vanuit Nederland gesteunde projecten in ontwikkelingslanden, om daarmee de efficiëntie en effectiviteit van oogzorg te verhogen.

Strategie 3

Het initiëren, stimuleren en coördineren van van voorlichting, preventie, tijdige interventie en visuele rehabilitatie, teneinde vermijdbare blindheid en slechtziendheid te voorkomen.

Pilot project voor visus screening van ouderen in zorginstellingen

In een aantal zorginstellingen voor ouderen worden bewoners gescreend. Bij problemen met het zien worden zij via de huisarst doorverwezen naar de opticien/optometrist, de oogarts of naar een expertisecentrum voor slechtzienden. Op dit moment zijn er drie projecten gaande: in Amsterdam en regio Zaanstad, in Maastricht en in de regio Den Bosch. Doel is het ontwikkelen van een effectieve aanpak voor de identificatie van ouderen met een visuele beperking en het verstrekken van de juiste oogheelkundige zorg aan hen.

(Dit artikel gaat verder onder het advertentieblok)

Ontwikkeling van testkaarten voor visus screening

In 2010 werden speciale testkaarten ontworpen voor visus screening in zorginstellingen en bij ouderen thuis.

Download het WHO Vision 2020 rapport

Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close