Tegemoetkomingswet (B)

/ Home / Home / Participatie / Tegemoetkomingswet (B)

Tegemoetkomingen voor personen met een Beperking

De wetgeving voorziet 2 soorten tegemoetkomingen:

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • integratietegemoetkoming.

Om aanspraak te kunnen maken op één of beide tegemoetkomingen moet de persoon met een beperking voldoen aan een aantal voorwaarden.

5.2.1 Voorwaarden

Aard van de beperking

Men kan genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming als het verdienvermogen van de persoon met een handicap, ten gevolge van zijn lichamelijke of psychische toestand, verminderd is tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de normale arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend als de handicap een vermindering van of gebrek aan zelfredzaamheid met zich meebrengt. Naargelang het aantal punten dat de geneesheer toekent zal de gehandicapte terechtkomen in een categorie van 1 tot 4. De functies die gemeten worden zijn o.a.: verplaatsingsmogelijkheden, onderhoud van woning, zelfzorg, … De aard en de graad van handicap worden vastgesteld in een medisch onderzoek.

Leeftijd

De aanvraag dient te gebeuren tussen de leeftijd van 21 en 65 jaar. Personen jonger dan 21 jaar kunnen verhoogde kinderbijslag aanvragen. (zie 5.1). Personen ouder dan 65 jaar kunnen een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen (zie lager).

Nationaliteit

de aanvrager moet de Belgische nationaliteit bezitten of gelijkgestelde EG lidstaat, politiek vluchteling, staatsloze.

Verblijfsvoorwaarde

De aanvrager moet in België wonen én
• de laatste 5 jaar vóór de aanvraag in België gewoond hebben
• Tenminste 10 jaar in België gewoond hebben.
• Ontoereikendheid van de inkomsten

De inkomensgrens verandert naargelang de graad van handicap en naargelang de categorie van rechthebbende (met personen ten laste, alleenstaand, samenwonende).

5.2.2 Bedragen

Inkomensvervangende tegemoetkoming:
• Categorie A: € 5.007,36
• Categorie B: € 7.511,03
• Categorie C: € 10.014,71

Integratietegemoetkoming:
• Categorie I: € 980,47
• Categorie II: € 3.341,06
• Categorie III: € 5.338,60
• Categorie IV: € 7.777,67
• Categorie V: € 8.823,28

5.2.3 Aanvraag

De tegemoetkomingen kunnen het beste samen worden aangevraagd. De nodige documenten zijn te verkrijgen op het gemeentehuis.

De aanvraag omvat:
• aanvraagformulier: formulier 1;
• inlichtingenformulier: formulier 100;
• Medische vragenlijst: formulier 3;
• zelfredzaamheidschaal: formulier 4;
• kopie van aanslagbiljet over de inkomsten van twee jaar terug.

De formulieren 3 en 4 moeten door de behandelende geneesheer ingevuld worden. Op formulier 3 vermeldt de arts de aard van de handicap(s). Op formulier 4 beoordeelt hij de handicap(s) in functie van het dagelijks functioneren. Voor 6 categorieën geeft hij een puntenquotering van 0 tot en met 3.

Categorieën:
• Verplaatsing;
• Voedsel nuttigen of bereiden;
• Kunnen instaan voor eigen hygiëne en zich te kleden;
• Onderhouden van woning en huishoudelijk werk uitvoeren;
• Kunnen leven zonder toezicht;
• Communicatief en sociaal contact.

Quotering:
•0: geen moeilijkheden;
•1: beperkte moeilijkheden;
•2: grote moeilijkheden;
•3: onmogelijk zonder hulp van derden.

De formulieren moeten op het gemeentehuis afgegeven worden waar de verdere administratieve afhandeling gebeurt.

De maximale duur voor afhandeling is bij wet vastgesteld op 180 werkdagen. Het recht gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de maand van aanvraag.

Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close