Ambulance met gepaste spoed naar Wolfhezerweg in Wolfheze

19 uur en 40 minuten geleden

Bericht afkomstig van de 112 hulpdiensten

Wolfhezerweg , 6874AD Wolfheze

Medisch

Op 23 januari 2022 om 16:35 is de ambulancedienst met gepaste spoed uitgereden naar Wolfhezerweg te Wolfheze.

Dit betreft een prio 2 melding wat staat voor spoedurgentie maar waarbij er geen noodzaak is tot gebruik van optische en akoestische signalen.

De oorspronkelijke 112-melding die is verspreid is:

A2 O1408 Het Schild Visueel Gehandicapten Wolfhezerweg 6874Ad Wolfheze 11346

Bekijk alle 112 meldingen Duitsekampweg

Brailleliga

La Ligue Braille existe depuis 1920.

Dans toute la Belgique, la Ligue Braille :

 1. Accompagne les personnes aveugles et malvoyantes qui le souhaitent, pour favoriser leur inclusion dans la société à chaque étape de leur vie.
 2. Apporte aux responsables politiques, aux acteurs de la vie sociale et culturelle ainsi qu’au grand public une expertise qui favorise l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes à tous les niveaux de la vie en société.
 3. Soutient la recherche technologique, opérationnelle et médicale dans le domaine visuel.

Valeurs :

 1. Respect : la personne accompagnée est au centre de nos préoccupations.
 2. Neutralité : nous accueillons, sans discrimination, toutes les personnes aveugles et malvoyantes.
 3. Autonomie : la personne accompagnée doit pouvoir faire ses propres choix, en connaissance de cause.
 4. Expertise : nos équipes doivent avoir la formation et les compétences nécessaires à un accompagnement de qualité.
 5. Sérieux, honnêteté, adaptabilité : dans le respect des lois, nous exerçons une gestion saine et flexible, assurant la pérennité de l’institution dans l’exercice de ses missions.

L’approche de la Ligue Braille repose sur la volonté d’accompagner et de soutenir la personne déficiente visuelle afin qu’elle puisse acquérir ou maintenir une autonomie optimale lui permettant de faire ses propres choix.

Cette approche s’inscrit dans les fondements de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.

Active dans toute la Belgique, l’asbl Ligue Braille propose des services gratuits couvrant les multiples aspects et étapes de l’existence : 

 • Aide sociale 
 • Accompagnement et apprentissage des techniques qui mènent à l’autonomie
 • Formation et insertion professionnelle
 • Activités culturelles et de loisirs

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez trouver le site web de Brailleliga ici.

————–

De Ligue Braille bestaat sinds 1920.

In heel België, de Ligue Braille :

 1. Begeleidt blinden en slechtzienden die dat wensen, om hun integratie in de maatschappij in elke fase van hun leven te bevorderen.
 2. Beleidsmakers, sociale en culturele actoren en het grote publiek te voorzien van deskundigheid die de integratie van blinden en slechtzienden op alle niveaus van het maatschappelijk leven bevordert.
 3. Ondersteunt technologisch, operationeel en medisch onderzoek op het gebied van het gezichtsvermogen.

Waarden:

 1. Respect: de begeleide persoon staat in het middelpunt van onze bezorgdheid.
 2. Neutraliteit: wij verwelkomen, zonder onderscheid te maken, alle blinden en slechtzienden.
 3. Autonomie: de verzorgde moet zijn of haar eigen keuzes kunnen maken, met volledige kennis van zaken.
 4. Deskundigheid: onze teams moeten over de nodige opleiding en vaardigheden beschikken om kwaliteitsondersteuning te kunnen bieden.
 5. Ernst, eerlijkheid, aanpassingsvermogen: met inachtneming van de wet voeren wij een gezond en soepel beheer, dat de duurzaamheid van de instelling bij de uitoefening van haar opdrachten waarborgt.

De aanpak van de Ligue Braille is gebaseerd op de wens de visueel gehandicapte te begeleiden en te ondersteunen, zodat hij of zij een optimale autonomie kan verwerven of behouden, zodat hij of zij in staat is zijn of haar eigen keuzes te maken.

Deze aanpak is in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

De vzw Braille is actief in heel België en biedt gratis diensten aan die betrekking hebben op de vele aspecten en fasen van het leven:

 • Sociale bijstand
 • Begeleiding en aanleren van technieken die tot zelfstandigheid leiden
 • Opleiding en beroepsintegratie
 • Culturele en vrijetijdsactiviteiten

Als je meer informatie wenst, kan je de website van Brailleliga hier terugvinden.

Wolfhezerweg Wolfheze | 6 januari 2022 22:00

Locatie op kaart van de 112 melding: Politie Wolfheze, Wolfhezerweg op 6 januari 2022 22:00

Melding

Verkeersstremming O1408 Schild Visueel Gehandicapten

Tijdstip

06 januari 2022 22:00:42

Originele Melding

Verkeersstremming O1408 Het Schild Visueel Gehandicapten Wolfhezerweg Wolfheze

Adres

Wolfheze, Wolfhezerweg

Plaats

Wolfheze

Veiligheidsregio

Gelderland Midden

Hulpdienst

Politie

Prioriteit

Opgeroepen

 • Politie – persinformatie regionaal –
  (930010)

Gerelateerde Meldingen

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
comments powered by

Team gezocht voor herinrichting gemeenschapscentrum Nekkersdal

De VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) is op zoek naar een multidisciplinair team voor de herinrichting van het gemeenschapscentrum Nekkersdal in Laken.

Het Gemeenschapscentrum Nekkersdal is een belangrijke ontmoetingsplaats en de thuishaven van een groot aantal Nederlandstalige initiatieven en organisaties in het noorden van het Brusselse Gewest. Het bestaat uit de voorgevel van een voormalig herenhuis aan de Emile Bockstaellaan en een aaneenschakeling van voormalige industriële gebouwen die volledig zijn geïntegreerd in de dichtbebouwde omgeving en doorlopen tot in de Gustave Schildknechtstraat.
De vervallen staat van de installaties en enkele geïsoleerde ingrepen die in de loop der jaren zijn verricht, zorgen voor een verward en irrationeel geheel. Het recente besluit tot aankoop van het naburige gebouw waarin de Luisterpuntbibliotheek (bibliotheek voor visueel gehandicapten) was ondergebracht, biedt de gelegenheid om het gehele terrein te herontwikkelen.
Voor het ontwerp en de uitvoering van dit multifunctionele transformatieproject lanceert de VGC een ‘Design and Build’-contract in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. De VGC is op zoek naar een multidisciplinair team bestaande uit een aannemer enerzijds en een ontwerpteam anderzijds (architect en stedenbouwkundige, landschapsarchitect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, milieu- en duurzaamheidsdeskundige).
Als opdrachtgever is de VGC-administratie niet onderworpen aan tweetaligheid in de procedure. Kandidaten wordt dan ook verzocht hun documenten in het Nederlands op te stellen.
De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 7 februari 2022 om 12.00 uur.

https://www.lachronique.be/article/recherche-equipe-pour-reamenager-le-centre-communautaire-nekkersdal.29102